Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

Drs. Rudi Rust

 • algemeen directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds april 2021)
 • directeur IXA UvA & HvA (sinds maart 2022)
 • voormalig financieel directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding
 • voormalig directeur bedrijfsvoering / financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig Afdelingshoofd Bedrijfseconomische Zaken, Stichting IJlanden (nu Cordaan)

Raad van Commissarissen

Prof. Dr. Chris H. Polman

 • sinds 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC
 • sinds 2018 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC, locatie VUmc en vicevoorzitter van Amsterdam UMC, locatie AMC
 • sinds 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde VU
 • sinds 2013 lid Raad van Bestuur VUmc
 • sinds 2011 hoofd van de afdeling Neurologie VUmc
 • sinds 1994 benoemd tot hoogleraar Neurologie van de Faculteit der Geneeskunde VU

drs. Frida van den Maagdenberg

 • sinds 2014 lid van de RvC van AMC Ventures Holding
 • lid van de Raad van Bestuur AMC
 • lid RvC en voorzitter auditcommissie Nederlandse loterij
 • lid RvC en lid remuneratie- en benoemingscommissie Nederlandse Waterschapsbank
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Nivel

prof. dr. Hans Amman

 • sinds 2014 lid van de RvC van AMC Ventures Holding en tevens lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA
 • voormalig directeur Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
 • voorzitter RvT Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI)
 • bestuurslid Folia Civitatis
 • voormalig vicevoorzitter College van Bestuur van de UvA

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

AMC Ventures Holding (route)020 2466100info@amcventuresholding.nl
UvA Ventures Holding (route)020 2466100info@uvaventures.nl
HvA Ventures Holding (route)020 2466100info@hvaventures.nl