Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

Ir. Peter Krijnsen MBA

 • algemeen directeur AMC Ventures Holding sinds 1 januari 2014 en tevens directeur UvA Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds 1 september 2013) 
 • diverse bestuursfuncties op het vlak van stimuleren, valorisatie en regionale ontwikkeling
 • voormalig internationale managementfuncties bij Shell, Stork en Eaton Corporation USA

Drs. Rudi Rust

 • financieel directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds september 2019)
 • voormalig directeur bedrijfsvoering / financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig Afdelingshoofd Bedrijfseconomische Zaken, Stichting IJlanden (nu Cordaan)

Raad van Commissarissen

Prof. Dr. Hans Romijn

 • sinds 2016 voorzitter van de RvC van AMC Ventures Holding
 • sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur AMC en decaan faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam
 • 2010-2017 Voorzitter Divisie In- en uitwendige Specialismen AMC, Hoofd afdeling Interne Geneeskunde AMC
 • voormalig voorzitter SURF

drs. Frida van den Maagdenberg

 • sinds 2014 lid van de RvC van AMC Ventures Holding
 • lid van de Raad van Bestuur AMC
 • lid RvC en voorzitter auditcommissie Nederlandse loterij
 • Lid RvC en lid remuneratie- en benoemingscommissie Nederlandse Waterschapsbank
 • lid bestuur Nivel
 • lid RvC Coöperatie SURF U.A.

prof. dr. Hans Amman

 • sinds 2014 lid van de RvC van AMC Ventures Holding en tevens lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA
 • voormalig directeur Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
 • voorzitter RvT Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI)
 • bestuurslid Folia Civitatis
 • voormalig vice voorzitter College van Bestuur van de UvA

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

AMC Ventures Holding (route)020 2466100info@amcventuresholding.nl
UvA Ventures Holding (route)020 2466100info@uvaventures.nl
HvA Ventures Holding (route)020 2466100info@hvaventures.nl